Obaveštenje o privatnosti za

Vašu privatnost shvatamo ozbiljno. Saznajte više o načinu na koji koristimo i štitimo Vaše podatke, ovde.

Koje lične podatke prikupljamo od Vas

Prikupljamo lične podatke koje nam Vi date na uvid kao što su ime i prezime, adresa za prijem pošte, e-mail adresa i ostali podaci koji su potrebni, na primer, za kreiranje korisničkog naloga ili za uplate. Kada koristite online usluge, podaci o Vašoj IP adresi ili pretraživaču će se automatski prikupljati.

Saznajte više

Zašto prikupljamo Vaše lične podatke

Prikupljamo Vaše lične podatke kad su nam potrebni za pružanje ili reklamiranje naših proizvoda i usluge, za analizu i poboljšanje njihovog kvaliteta, za kontakt sa Vama, kako bismo odgovorili na Vaše upite i bolje Vas razumeli i kako bismo Vam dostavili relevantne ponude i nagradne igre.

Saznajte više

Gde obrađujemo Vaše lične podatke

Vaše lične podatke obično obrađujemo unutar Evropske unije. Ipak, možemo čuvati Vaše podatke na sistemima koji su bazirani širom sveta (na primer SAD) i isti mogu biti obrađivani od treće strane pružaoca usluga. Biće preduzete adekvatne tehničke i organizacione mere da bi se zaštitile Vaše lične informacije.

Saznajte više

Koja su vaša prava vezano za lične podatke

Poštujemo i garantujemo vaša prava na pristup vašim ličnim podacima, kao i prava da zahtevate izmene i dopune, brisanje, ograničenje, prigovor ili prenosivost podataka. Klikom na našu opciju "Kontaktirajte nas", odgovorićemo vam na upite vezane za vaše lične podatke.

Saznajte više

Privacy Notice Overview